Noterat

Humor och respekt skapar förståelse

Det går att skoja om varandras etniska bakgrund. Med rätt fingertoppskänsla kan det  leda till att den stereotypa bilden av invandrare minskar. Det menar sociologen Henriette Frees Esholdt som studerat humor och sexuellt samspel på en multietnisk arbetsplats i Danmark. Genom…

Nyhetsbrev från 16 till 26 januari

Den närmsta tiden kan vi fira jul – alltså trettondedag jul enligt den julianska kalendern. Dessutom flera dagar med anknytning till mänskliga rättigheter, Martin Luther King-dagen och Fadimedagen. I Bolivia firas Inkaguden Ekkekko och i Indien guden Shivas natt. Två nationaldagar finns…

Nytta och empati viktig för välgörenhet

Vår inställning till välgörenhet styrs av olika mekanismer.  Det är inte alltid de känslomässiga reaktionerna gentemot de drabbade som bäst förklarar vår benägenhet att hjälpa. I många situationer är det snarare upplevelsen av att kunna göra nytta.  Jul är förknippat med…