110 miljoner människor är på flykt i världen

I dag, 20 juni, är det Världsdagen för flyktingar, en FN-dag. Under de senaste två decennierna har antalet människor som är på flykt på grund av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 110 miljoner år 2023 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.
Antal människor på flykt uppgår enligt UNHCR till 110 miljoner människor. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget och det högsta antalet som UNHCR någonsin har registrerat. I slutet av juni 2021 befann sig 84 miljoner människor på flykt i världen. 

Ethiopiska flyktingar som flyr strider i Tigray-regionen i norra Etiopien och går över gränsen till Hamdayet, Sudan. Foto: UNHCR


Ungefär t51 miljoner människor är så kallade internflyktingar, det vill säga människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland. Av världens 100 miljoner människor på flykt beräknas 27 miljoner tvingats fly från sitt hemland.

Varje minut måste 20 människor lämna sina hem för att fly från konflikt, förtryck eller terror. Flyktingar är bland de mest utsatta människorna i världen, och mer än hälften av världens flyktingar är barn.

Människorna är på flykt av olika anledningar, undan krig eller förföljelse, antingen inom det egna landets gränser eller i ett annat land. Det är det största antalet i modern tid och det långt ifrån Europa som drar det tyngsta lasset. Läs mer på UNHCR:s hemsida.

– Nästan 80 miljoner kvinnor, barn och män över hela världen har tvingats från sina hem som flyktingar eller internt fördrivna. Ännu mer chockerande är att tio miljoner av dessa människor har flytt under det senaste året, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande för att markera dagen år 2021.

– Idag hedrar vi också den generositet och medmänsklighet som finns i de länder och samhällen som ofta har sina egna ekonomiska och säkerhetspolitiska problem. Vi är skyldiga dessa länder tacksamhet och vårt stöd, fortsatte Guterres.

UNHCR:s rapport från 2020 visade att antalet

Antalet flyktingar i världen är det högsta hittills. Foto: UNHCR

flyktingar hade ökat med 10 miljoner på ett år. 2019 var 70,8 miljoner människor på flykt – i år är antalet nästan 80. 

Barn utgör hälften av världens flyktingar. Det är fortsatt utsatta för en oproportionerligt stor del av lidandet, främst på grund av deras ökade sårbarhet. Tragiskt nog togs 75 000 asylansökningar tagits emot år 2018 från barn som är ensamma eller har skiljts från sina föräldrar.

Varje gång du andas flyr två människor från sina hem, konstaterar FN:s flyktingorgan UNHCR i sin årliga rapport. Antalet människor i världen som är på flykt accelererar som aldrig förr. I dag är nästan 80 miljoner människor på flykt. Det är cirka tio miljoner fler än året innan, 2018. I den siffran ingår människor som är på flykt i sina egna länder. Den gruppen klassas inte som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention från 1951.

Häften av världens flyktingar kommer idag från tre länder: Syrien, Afghanistan och Somalia. Inte minst kriget i Syrien har bidragit till att antalet flyktingar i världen ökar. Häften av världens flyktingar är barn- och en av de stora utmaningarna i dag är att flyktingbarn ska kunna gå i skolan.

Krig, våld och förföljelse orsaker ett enormt mänskligt lidande. Nästan 80 miljoner innebär att i genomsnitt har en människa av 100 i världen tvingats på flykt. Det är mer än åtta gånger så många människor som antalet invånare i Sverige och bara tre miljoner färre än befolkningen i Tyskland.
– Hur man än räknar är det en oacceptabel siffra och den talar starkare än någonsin för behovet av solidaritet och att gemensamt förebygga och lösa kriser och se till att världens flyktingar, internflyktingar och asylsökande är ordentligt skyddade under tiden lösningar arbetas fram, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

Att överlevnad, arbeta, ha ett rimligt liv med trygghet och frihet för tanken. Det är grundläggande behov som får människor att bryta upp och lämna sina hem och ägodelar. Hur mycket av dina saker får plats i en plastpåse? frågar Mångkulturella almanackan. Organisationen The International Rescue Committee har frågat sex personer på flykt vad de har med sig i sina väskor och det har Aftonbladet berättat här.

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat i de flesta regioner sedan mitten av 1990-talet.

– Allt fler människor tvingas fly från krig och förföljelse och det är oroande i sig, men de faktorer som äventyrar flyktingars säkerhet ökar också. Ett skrämmande antal flyktingar och migranter dör varje år på havet. På land möts de av stängda gränser. Politik begränsar asylrätten i vissa länder. Viljan hos länder att samarbeta, inte bara för att skydda flyktingar utan för det gemensamma mänskliga intresset, testas i dag och det är andan av enighet som vi behöver se mer av, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Läs mer på UNHCR:s sida.

Fakta: UNHCR:s flyktingrapport för 2018

I UNHCR:s rapport ”Global trends – Forced displacement in 2018” presenteras siffror som rör människor på flykt i världen under 2018. UNHCR presenterar åtta viktiga fakta om flyktingar:

BARN: 2018 var varannan flykting ett barn, många (111 000) ensamma utan sina familjer.
SMÅBARN: Uganda rapporterade att 2 800 flyktingbarn under fem år var ensamma eller separerade från sina familjer.
URBANA FENOMEN: Flyktingar bor oftare i städer (61 %) än på landsbygden eller i läger.
RIK OCH FATTIG: Höginkomstländer tar i genomsnitt emot 2,7 flyktingar per 1 000 invånare. För medel- och låginkomstländer är siffran i genomsnitt 5,8. De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av alla flyktingar i världen.
VISTELSEORT: Omkring 80 % av flyktingar bor i grannländer till sitt ursprungsland.
VARAKTIGHET: Nära fyra av fem flyktingar har varit på flykt i minst fem år. En av fem har varit på flykt i minst 20 år.
NYA ASYLSÖKANDEN: 2018 kom det största antalet asylansökningar från venezuelaner (341 800).
SANNOLIKHET: Andelen människor i världen som är flyktingar, asylsökanden eller internflyktingar steg 2018 till 1 av 108 personer. För tio år sedan var andelen 1 av 160.

Källa: UNHCR

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *