Ban Ki-moons sista uppmaning på Internationella migrationsdagen

Till den Internationella migrationsdagen 18 december 2016 skriver FN:s snart avgående generalsekreterare Ban Ki-moon: ”På denna internationella migrationsdagen, uppmanar jag det internationella samfundet att agera på den globala överenskommelse för säker, regelbunden och ordnad migration som ett viktigt bidrag till att bygga en värld av fred, välstånd, värdighet och möjligheter för alla.” – FN:s generalsekreterare , Ban Ki-moon.

Ban Ki-moon

Under hela mänsklighetens historia, har migrationen varit ett modigt uttryck av individens vilja att övervinna motgångar och att leva ett bättre liv. Idag har, globaliseringen, tillsammans med framsteg inom kommunikation och transport, kraftigt ökat antalet personer som har viljan och förmågan att flytta till andra platser.

Denna nya era har skapat utmaningar och möjligheter för samhällen över hela världen. Det har också bidragit till att understryka den tydliga kopplingen mellan migration och utveckling, liksom dess möjligheter för gemensam utveckling, det vill säga samordnade förbättring av de ekonomiska och sociala förhållandena både på ursprungsplatsen och på destination.

Migration får allt större uppmärksamhet i världen idag. Blandat med inslag av oförutsägbarhet, nödsituationer och komplexitet, kräver utmaningarna och svårigheterna med internationell migration ett utökat samarbete och kollektiva åtgärder länder och regioner emellan. FN är aktivt och har en pådrivande roll på detta område, i syfte att skapa fler dialoger och interaktioner inom länder och regioner, liksom att driva fram erfarenhetsutbyte och samarbetsmöjligheter.

Den 19 september 2016 antog FN:s generalförsamling en uppsättning åtaganden under det första toppmötet någonsin om stora flyktingströmmar och invandrare för att förbättra skyddet för flyktingar och invandrare. Dessa åtaganden är kända som New York-förklaringen för flyktingar och invandrare (NY Deklarationen). New York-förklaringen befäster vikten av det internationella skyddssystemet och utgör ett åtagande från medlemsstaterna att stärka och förbättra mekanismer för att skydda människor på flykt. Det banar väg för att två andra överenskommelser om flyktingar, migration och säkerhet kan bli verklighet 2018.

Detta var sista gången Ban Ki-Moon skrev inför Internationella migrationsdagen. Den 1 januari 2017 slutar han som generalsekreterare för FN och Antonio Guterres tillträder posten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *