Omtvistad nationaldag

Den 17 februari är det Kosovos nationaldag. Den firas sedan Kosovos parlament förklarade landet självständigt från Serbien den 17 februari 2008. Dock är inte alla överens om att landet är just självständigt. Den serbiska parlamentariska majoriteten anser till exempel att Kosovo är…

Forskning kan förebygga fetma

Nya studier har identifierat fler kopplingar mellan gener och fetma. På sikt kan dessa fynd bli ett led i arbetet för att förebygga och behandla fetma diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som är vår tids största globala folkhälsoproblem. Forskare har identifierat 89 nya genregioner med koppling till…