Säg ja till mångfald

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. I Uppsala arrangerar IM-gruppen (Individuell Människohjälp) tillsammans med IOGT-NTO, Uppsala FN-förening med flera en manifestation för kulturell mångfald.  Gruppen kommer att dela ut informationsmaterial, informera om IM:s verksamheter och servera…

Teckenspråkets dag

Den 14 maj 1981 bestämde riksdagen att teckenspråket är de dövas förstaspråk. Teckenspråkets dag firas för att minnas den dagen. Min mormor växte upp med döva föräldrar och jag har många gånger undrat hur det var att leva som döv i…