Noterat

Lagom med salt troligen bäst

För mycket salt har länge varit känt som en allvarlig hälsorisk. Men ett lågt natriumintag kan också vara skadlig. Därför ifrågasätts rekommenderat saltintag i ny forskningsrapport. Vilken mängd salt som är bra för hälsan är ofta på tapeten. Vi får ofta höra…

Gener reglerar måltidens storlek

En ny studie från Uppsala universitet visar att två gener som tidigare kopplats till fetma hos människor är en del av ett unikt signalsystem som reglerar måltidstorleken. Om det här systemet störs drabbas vi av övervikt och ohälsa. Att kunna reglera…

Peppa immunsystemet med en ko

Barn som växer upp på en gård där det pågår mjölkproduktion blir inte lika ofta allergiska som barn som växer upp på landet, men där det inte finns några mjölkkor. Det är därför viktigt att identifiera exakt vilka faktorer på…

Sockerchock varje dag för barn

Tre hekto sockerrika livsmedel. Så mycket socker konsumerar barn i Europa varje dag. Största hälsofaran med att äta så mycket socker är att man i tidig ålder vänjer sig vid ett högt intag av sockerrika livsmedel som ger mycket energi men…

Hård fysisk träning kan ge järnbrist

Järnbrist är den vanligaste bristsjukdomen i världen, särskilt bland kvinnor. Elitidrottande kvinnor har  lika ofta järnbrist som de som inte tränar, visar ny forskning. Denna nya kunskap kan förändra råden.  Järnbrist är alltså den vanligaste bristsjukdomen i världen. Framför allt är…

Svenska barn bäst på medelhavskost

Barn som äter medelhavskost har mindre risk för att bli överviktiga. Svenska barn är också bäst på att följa medelhavsdietens principer. Det visar en ny studie som presenterade på en konferens om fetma i Bulgarien. De barn som framförallt äter efter medelhavsdietens principer har…