Noterat

Svenska emigranter varnades att utvandra

I maj månad 1845 utvandrade 21 personer från Kinda i södra Östergötland till Nordamerika. Sällskapet leddes av bonden och byggmästaren Peter Cassel och var den första som organiserade utvandring från Sverige. Totalt utvandrade över 6 000 personer från Kinda mellan…

Säker migration i en värld i rörelse

”Migration har vi alltid haft. Klimatförändringar, demografi, instabilitet, växande ojämlikhet och ambitioner för ett bättre liv, liksom ouppfyllda behov på arbetsmarknaden, betyder att migrationen är här för att stanna. Lösningen är ett effektivt internationellt samarbete för att hantera migration för…

Mänskliga rättigheters dag 10 december

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt som ordförande. Enligt Guinness rekordbok är dokumentet det enskilt…