Antalet flyktingar i världen fler än på 70 år

I dag, 20 juni, är det Världsdagen för flyktingar, en FN-dag. Antalet människor på flykt i världen fortsätter att öka och är nu 70,8 miljoner. Det är den högsta nivån som UNHCR, FN:s flyktingorgan, sett på 70 år. De är på flykt av olika anledningar, undan krig eller förföljelse, antingen inom det egna landets gränser eller i ett annat land. Det är det största antalet i modern tid och det långt ifrån Europa som drar det tyngsta lasset. Läs mer på UNHCR:s hemsida.

UNHCR:s rapport från 2019 visar att antalet

Antalet flyktingar i världen är det största på 70 år. Foto: UNHCR

flyktingar är dubbelt så många som för 20 år sedan då antalet var 33,9 miljoner. Jämfört med året innan är nu 2,3 miljoner fler på flykt. 

Barn utgör hälften av världens flyktingar. Det är fortsatt utsatta för en oproportionerligt stor del av lidandet, främst på grund av deras ökade sårbarhet. Tragiskt nog har 75 000 asylansökningar tagits emot från barn som är ensamma eller har skiljts från sina föräldrar.

Varje gång du andas flyr två människor från sina hem, konstaterar FN:s flyktingorgan UNHCR i sin årliga rapport. Antalet människor i världen som är på flykt accelererar som aldrig förr. I dag är 70,8 miljoner människor på flykt. Det är över två miljoner fler än året innan, 2018. I den siffran ingår människor som är på flykt i sina egna länder. Den gruppen klassas inte som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention från 1951.

Häften av världens flyktingar kommer idag från tre länder: Syrien, Afghanistan och Somalia. Inte minst kriget i Syrien har bidragit till att antalet flyktingar i världen ökar. Häften av världens flyktingar är barn- och en av de stora utmaningarna i dag är att flyktingbarn ska kunna gå i skolan.

Krig, våld och förföljelse orsaker ett enormt mänskligt lidande. 70,8 miljoner innebär att i genomsnitt har en människa av 110 i världen tvingats på flykt. Det är mer än sju gånger så många människor som antalet invånare i Sverige och fler än befolkningen i Storbritannien – världens 21:a mest befolkade land.
– Hur man än räknar är det en oacceptabel siffra och den talar starkare än någonsin för behovet av solidaritet och att gemensamt förebygga och lösa kriser och se till att världens flyktingar, internflyktingar och asylsökande är ordentligt skyddade under tiden lösningar arbetas fram, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

Att överlevnad, arbeta, ha ett rimligt liv med trygghet och frihet för tanken. Det är grundläggande behov som får människor att bryta upp och lämna sina hem och ägodelar. Hur mycket av dina saker får plats i en plastpåse? frågar Mångkulturella almanackan. Organisationen The International Rescue Committee har frågat sex personer på flykt vad de har med sig i sina väskor och det har Aftonbladet berättat här.

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat i de flesta regioner sedan mitten av 1990-talet.

– Allt fler människor tvingas fly från krig och förföljelse och det är oroande i sig, men de faktorer som äventyrar flyktingars säkerhet ökar också. Ett skrämmande antal flyktingar och migranter dör varje år på havet. På land möts de av stängda gränser. Politik begränsar asylrätten i vissa länder. Viljan hos länder att samarbeta, inte bara för att skydda flyktingar utan för det gemensamma mänskliga intresset, testas i dag och det är andan av enighet som vi behöver se mer av, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Läs mer på UNHCR:s sida.

Fakta: UNHCR:s flyktingrapport för 2018

I UNHCR:s rapport ”Global trends – Forced displacement in 2018” presenteras siffror som rör människor på flykt i världen under 2018. UNHCR presenterar åtta viktiga fakta om flyktingar:

BARN: 2018 var varannan flykting ett barn, många (111 000) ensamma utan sina familjer.
SMÅBARN: Uganda rapporterade att 2 800 flyktingbarn under fem år var ensamma eller separerade från sina familjer.
URBANA FENOMEN: Flyktingar bor oftare i städer (61 %) än på landsbygden eller i läger.
RIK OCH FATTIG: Höginkomstländer tar i genomsnitt emot 2,7 flyktingar per 1 000 invånare. För medel- och låginkomstländer är siffran i genomsnitt 5,8. De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av alla flyktingar i världen.
VISTELSEORT: Omkring 80 % av flyktingar bor i grannländer till sitt ursprungsland.
VARAKTIGHET: Nära fyra av fem flyktingar har varit på flykt i minst fem år. En av fem har varit på flykt i minst 20 år.
NYA ASYLSÖKANDEN: 2018 kom det största antalet asylansökningar från venezuelaner (341 800).
SANNOLIKHET: Andelen människor i världen som är flyktingar, asylsökanden eller internflyktingar steg 2018 till 1 av 108 personer. För tio år sedan var andelen 1 av 160.

Källa: UNHCR

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *