Antalet flyktingar i världen fortsätter öka

I dag, 20 juni, är det Världsdagen för flyktingar, en FN-dag. Antalet människor på flykt i världen fortsätter att öka för femte året i rad enligt en färsk rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. 68,5 miljoner människor var år 2017 på flykt av olika anledningar, antingen inom det egna landets gränser eller i ett annat land. Det är drygt tre miljoner fler än året innan, 2016. Det är det största antalet i modern tid och det långt ifrån Europa som drar det tyngsta lasset. Läs mer på UNHCR:s hemsida.

Syriska flyktingar i Slovenien, oktober 2015. Foto: Robert Cotič

Syriska flyktingar i Slovenien, oktober 2015.
Foto: Robert Cotič

Barn utgör hälften av världens flyktingar. Det är fortsatt utsatta för en oproportionerligt stor del av lidandet, främst på grund av deras ökade sårbarhet. Tragiskt nog har 75 000 asylansökningar tagits emot från barn som är ensamma eller har skiljts från sina föräldrar.

Varje gång du andas flyr två människor från sina hem, konstaterar FN:s flyktingorgan UNHCR i sin årliga rapport. Antalet människor i världen som är på flykt accelererar som aldrig förr. I dag är 65,6 miljoner människor på flykt. Det är 300 000 fler än året innan. I den siffran ingår människor som är på flykt i sina egna länder. Den gruppen klassas inte som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention från 1951.

Häften av världens flyktingar kommer idag från tre länder: Syrien, Afghanistan och Somalia. Inte minst kriget i Syrien har bidragit till att antalet flyktingar i världen ökar. Häften av världens flyktingar är barn- och en av de stora utmaningarna i dag är att flyktingbarn ska kunna gå i skolan.

Krig, våld och förföljelse orsaker ett enormt mänskligt lidande. 65,6 miljoner innebär att i genomsnitt har en människa av 113 i världen tvingats på flykt. Det är mer än sex gånger så många människor som antalet invånare i Sverige och fler än befolkningen i Storbritannien – världens 21:a mest befolkade land.
– Hur man än räknar är det en oacceptabel siffra och den talar starkare än någonsin för behovet av solidaritet och att gemensamt förebygga och lösa kriser och se till att världens flyktingar, internflyktingar och asylsökande är ordentligt skyddade under tiden lösningar arbetas fram, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

Att överlevnad, arbeta, ha ett rimligt liv med trygghet och frihet för tanken. Det är grundläggande behov som får människor att bryta upp och lämna sina hem och ägodelar. Hur mycket av dina saker får plats i en plastpåse? frågar Mångkulturella almanackan. Organisationen The International Rescue Committee har frågat sex personer på flykt vad de har med sig i sina väskor och det har Aftonbladet berättat här.

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat i de flesta regioner sedan mitten av 1990-talet.
För tio år sedan räknade UNHCR att i genomsnitt sex människor tvingades lämna sina hem varje minut – idag är siffran 24.

– Allt fler människor tvingas fly från krig och förföljelse och det är oroande i sig, men de faktorer som äventyrar flyktingars säkerhet ökar också. Ett skrämmande antal flyktingar och migranter dör varje år på havet. På land möts de av stängda gränser. Politik begränsar asylrätten i vissa länder. Viljan hos länder att samarbeta, inte bara för att skydda flyktingar utan för det gemensamma mänskliga intresset, testas i dag och det är andan av enighet som vi behöver se mer av, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Läs mer på UNHCR:s sida.

 

Fakta: UNHCR:s flyktingrapport för 2016

I UNHCR:s rapport ”Global trends – Forced displacement in 2016” presenteras siffror som rör människor på flykt i världen under 2016.
• 65,6 miljoner människor är på flykt.
• 40,3 miljoner människor är på flykt i sina egna länder.
• 22,5 miljoner människor räknas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention.
• 10,3 miljoner lämnade sina hem under 2016.
• 84 procent av alla flyktingar lever i utvecklingsländer.
• 2,8 miljoner människor ansökte om asyl någonstans i världen.
• Flest nya asylsökande fanns i Tyskland (722 400), följt av USA (262 000), Italien (123 000) och Turkiet (78 600)
Källa: UNHCR

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *