Många språk riskerar att försvinna!

21 februari är det Internationella dagen för modersmål. Dagen inrättades av Unesco 1999. Målet är att främja språkens rikedom, flerspråkig utbildning och ökad medvetenhet om banden mellan språk, kultur och traditioner. Om inget görs riskerar hälften av alla världens språk att försvinna före slutet av vårt århundrade.
Temat för 2018-års Modersmålsdag är ”Lingvistisk mångfald och flerspråkighet är nyckeln till hållbarhet och fred”.

Internationella dagen för modersmål eller Modersmålens Dag är en dag då vi ska tänka på jordens alla 6500 språk. Syftet med dagen är också att  lyfta fram modersmålens viktiga roll i människans kunskaps- och språkutveckling. Dagen instiftades alltså av Unesco 1999 och firades första gången året efter, år 2000. Unesco är Förenta nationernas, FN:s, organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

DSC_0163

Modersmål är viktigt även för att kunna andra språk. Foto: Helene Götberg

Ordet modersmål är en direktöversättning av latinets lingua materna. Att få möjlighet att utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för varje människa. Den som berövas sitt modersmål får ett svårare liv. Forskningsresultaten är tydliga, den som får mycket undervisning på sitt eget modersmål klarar sig bättre i skolan och blir oftast också bättre på svenska. Det finns ingen bra språkstatistik i Sverige, men uppskattningsvis talas närmare 200 modersmål i vårt land. Störst är svenskan med ungefär åtta miljoner talare, näst störst finskan med cirka 300 000 talare.

Enligt Unesco riskerar hälften av alla världens språk att försvinna före slutet av vårt århundrade, om inget görs för att förändra utvecklingen.  Med bra språkpolitik kan samhällen upprätthålla sina modersmål och förmedla dem till kommande generationer.

Ordet modersmål
Ordet modersmål har funnits i svenskan åtminstone sedan 1500-talet. Det är en direktöversättning av latinets lingua materna. Inom svenskt utbildningsväsen kan modersmål i dag användas för att beteckna alla modersmål utom svenskan, det som förut – med en missvisande term – kallades hemspråk.

I år firar Unesco 70-årsdagen av Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och den fastslår att ”ingen diskriminering kan göras på grundval av språk”. Den har översatts till över  500 språk.

Källor:

Institutet för språk och folkminnen.
http://www.unesco.org/new/en/international-mother-language-day/
http://www.unric.org/sv/aktuellt/26126-modersmal

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *