Byt diskriminering mot förståelse

Den 18 december är det Internationella migrationsdagen, en FN-dag som uppmärksammar de över 250 miljoner internationella migranter som finns i världen. I år 2016 skriver den avgående generalsekreteraren för FN att det är viktigt att ”agera på den globala överenskommelse för säker, regelbunden och ordnad migration som ett viktigt bidrag till att bygga en värld av fred, välstånd, värdighet och möjligheter för alla” Läs här vad han skrivit.

Förra året, 2015, skrev FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ett budskap om att dagen för varje år blir mer betydelsefull. Läs här vad han skrev då.   Han avslutade med orden: Låt oss på den Internationella migrationsdagen byta diskriminering mot förståelse, detta gynnar inte bara migranterna utan även samhällen och länder i hela världen. 

Här förmedlar vi vad sajten migrationsinfo.se   publicerar om migranter: ”Enligt Världsbanken finns det över 250 miljoner internationella migranter i världen. Detta är en ökning med mer än 35 miljoner människor i jämförelse med 2010. Totalt sett fanns det cirka 740 miljoner interna migranter (migranter inom det egna landet) år 2009, vilka är de senaste siffrorna som finns att tillgå.

De flesta migranter, ungefär 60 procent, flyttar mellan länder som ligger på samma utvecklingsnivå, det vill säga två låg- eller medelinkomstländer (Syd – Syd) eller två höginkomstländer (Nord – Nord). 37 procent flyttar mellan låg- eller medelinkomstländer (Syd – Syd), 23 procent mellan höginkomstländer (Nord – Nord) och 35 procent flyttar från ett låg- eller medelinkomstland till ett höginkomstland (Syd – Nord). Endast 5 procent flyttar från ett höginkomstland till ett låg- eller medelinkomstland (Nord – Syd).

De grönmarkerade länderna räknas till Nord och de blåmarkerade till Syd. Källa: Världsbanken: World bank country and lending groups

 

Vanligaste länderna
De vanligaste länderna människor emigrerar till är USA, Saudiarabien, Tyskland, Ryssland och Förenade Arabemiraten. Det största migrationsflödet sker från Mexiko till USA, följt av Ryssland och Ukraina och från Bangladesh till Indien.

Skärpta gränskontroller i exempelvis Ryssland, USA, Singapore och Europa dämpade migrationsflödet något under 2014, medan väpnade konflikter i bland annat Syrien och Ukraina ökade flödet av migranter. Runt 60 miljoner människor var på flykt 2014. Cirka 38 miljoner av dessa var internflyktingar och 21 miljoner flyktingar eller asylsökande i ett annat land.”

Den 1 januari 2017 tillträder en ny generalsekreterare för FN, portugisen António Guterres, när Ban Ki-moon vid årsskiftet slutar sitt uppdrag som FN:s generalsekreterare efter tio år.
Tuff period framöver
Antonio Guterres tar över i en tuff period, konstaterar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.
– Världsläget är mer spänt än på länge. Det ställer stora krav på den tillträdande generalsekreteraren. Ett första uppdrag blir att få medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att tala med varandra, inte minst om de väpnade konflikter som pågår. Syrien och en rad andra konflikter och humanitära katastrofer måste få omedelbar uppmärksamhet. Den nye FN-chefen måste också fortsätta det rättighetsarbete som hans företrädare har bedrivit för bland andra kvinnor, hbtq-personer och funktionshindrade, säger Gabelic.
FN:s säkerhetsråd har 15 platser varav fem är permanenta: USA, Storbritannien, Ryssland, Kina och Frankrike. Övriga tio platser väljs på två år och fördelas mellan olika regioner.
Sverige i säkerhetsrådet
Sverige har efter en omröstning i FN:s generalförsamling säkrat en plats i säkerhetsrådet under åren 2017-2018.
Från och med januari har Sverige alltså två år på sig att göra avtryck i FN:s säkerhetsråd, som har i uppgift att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Detta rivstartas genom att Sverige tar över ordförandeklubban i januari, samma månad som António Guterres tillträder som ny generalsekreterare.Sverige efterlyser ett FN som ska bli bättre på att förebygga konflikter och ser ett aktivt samarbete med Guterres som centralt i det arbetet, vilket framgår av programmet för det svenska medlemskapet i säkerhetsrådet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *