Alla olika välkomna i Guds hus

Vi på Kultursmakarna arbetar för att bygga broar mellan grytorna. Guds hus och dess vänförening i Nacka arbetar för dialog mellan religionerna. Målet är att människor, trots sina olikheter, ska ha möjlighet att leva sida vid sida i fred. Syftet är inte att sudda ut skillnaderna, snarare förstärka dem samtidigt som det sker med respekt.

I Sverige har Gud och religion ofta ingen stor plats i det dagliga livet, svenskarna kanske är det mest sekulariserade folket i världen. ”Tala aldrig med svensken om gud om denne inte fått några glas innan för västen”, uppmanade tidningen Gringo i sin Svenneskola för några år sedan. Därför är det många som har svårt att förstå varför det finns så många religiösa konflikter runt om i världen. Visst finns det heliga saker i Sverige också, men de handlar inte om religion, tänk Kalle Anka på julafton. Inte heller är det många i Sverige som faktiskt förstår varför Guds hus i Fisksätra med sin religionsdialog är så unik och varför den väcker starka känslor och rabalder. ”Guds hus är väl som Folkets hus ungefär minus folkrörelser och plus gud då.”

landing-gh

Guds hus-projektet är sprunget ur den religionsdialog som började för tio år sedan i Fisksätra. Svenska kyrkan och muslimernas föreningen inledde då gemensamma andakter. I Fisksätra finns sedan länge traditionen att hitta det som förenar, istället för att fokusera på skillnaderna. Här bor 8000 invånare med rötter i ett 80-tal länder, så det finns gott om utmaningar, men man har lyckats ganska bra med att samverka. Det har inte varit lätt, men det går. Intresset för religionsdialog fortsatte, den katolska församlingen bjöds in, vilket efter en tid mynnade ut i ett samarbete kring Källan. Det är ett aktivt stödcentrum, där utsatta människor får olika sorters stöd. Stadsmissionen med sin erfarenheter att arbeta med människor i nöd är också med och driver verksamheten.

Nu ville man ta religionsdialogen ett steg längre, det var då tanken på ett Guds hus dök upp. Efter att ha stött och blött dessa tankar byggdes kyrkan i Fisksätra om och idag har katolikerna och Svenska kyrkan gemensamma gudtjänstlokaler. Det naturliga nästa steget var att även muslimerna skulle vara med. Det bestämdes på ett tidigt stadium att man inte skulle dela lokaler med de kristna, utan bygga sin moské bredvid, och att det ska finnas en gemensam lokal i mitten. Men att bygga ett gemensamt Gud hus har väckt många känslor, både bland kristna och muslimer men även hos andra. Kritikerna menar att det här tar fokus från den egna religionen. Förespråkarna menar istället att de fördjupar sin egna religion genom att föra dialog med andra. De tror också att religionen som helhet blir stärkt av det här och att de som anser att Gud är en del av livet har mycket gemensamt.

bild_4_20150520_500

Från en av Guds hus vänförenings sammankomster!

Efter många om och men är det nu bestämt att Gud hus blir av och det pågår just nu en insamling för att få ihop pengar till bygget. För detta ändamål är en insamlingsstiftelse bildad. Guds Hus vänförening stödjer tanken. Urban Hermansson som är ordförande i föreningen berättar att föreningen är ganska nybildad och börjar ta form, men just nu arbetar med studiecirklar och caféföreläsningar.
– Genom klassiskt folkbildning vill vi öka dialogen mellan människor och därmed förståelsen för varandra, säger han.

Exempel på föreläsningar och cafékvällar är en med Emin Poljarevic, religionssociolog Stockholms universitet, som föreläste om religiös fundamentalism, om religionens kraft att uppmuntra till ickevåld och fred. ”Den tomma gravens mysterium.” Om Jesu död och uppståndelse med Imam Awad Olwan och kyrkoherde Carl Dahlbäck, Nacka församling, Svenska kyrkan är en annan.

 

Vill du läsa mer eller stödja projektet på olika sätt:

http://gudshus.se/

http://www.gudshusvan.se/

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *