Gener reglerar måltidens storlek

En ny studie från Uppsala universitet visar att två gener som tidigare kopplats till fetma hos människor är en del av ett unikt signalsystem som reglerar måltidstorleken. Om det här systemet störs drabbas vi av övervikt och ohälsa.

Grillat till karneval Foto från Wikipedia

Det är bra att kunna reglera hur mycket man äter
Foto från Wikipedia

Att kunna reglera mängden vi äter och hur ofta vi äter per dag är viktigt för hur vi mår och vår viktbalans. När systemet som reglerar detta störs leder det till att vi äter för mycket, vilket i sin tur leder till fetma och dålig hälsa.

Under de senaste åren har många frekventa genvarianter identifieras som är kopplade till mänsklig fetma. Trots detta har vi, på grund av att systemet som reglerar viktbalansen är så komplext, haft väldigt lite kunskap om hur många av dessa gener påverkar fetma.

I en ny studie har Michael Williams tillsammans med kollegorna Robert Fredriksson och Helgi Schiöth vid Uppsala universitet visat att två gener som tidigare kopplats till fetma hos människor är en del av ett unikt signalsystem som reglerar måltidstorleken.

De har visat detta genom att använda bananflugan Drosophila melanogaster och på det viset kommit fram till att dessa gener först startar födointagsbeteende och sedan stoppar beteendet för att undvika att flugan äter för mycket. De tog sedan sina resultat vidare och visade att samma två gener även kan interagera i hjärnan hos möss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *