Tidiga insatser förhindrar övervikt hos barn

Gerd Alqvist-Tangen

Gerd Alqvist-Tangen

Barn som får välling istället för bröstmjölk vid sex månaders ålder är ofta överviktiga när de undersöks ett år senare. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin. Undersökningen visar också att det är viktigt med tidiga insatser, redan under första året för att förhindra övervikt.

I åtta år har forskarna följt 2 000 förskolebarn i Halland. De har tittat på deras matvanor och hur de växer under det första året. Dessutom har de studerat föräldrarnas uppfattning om och inställning till små barns hälsa.

Generellt sett visar studien att föräldrarna tycker att det finns en självklar koppling mellan barnens hälsa och deras matvanor. Men att det finns en risk i föräldrarnas strävan att hålla barnen glada och nöjda till ohälsosamma matvanor.

– De flesta föräldrar använder ibland mat för att glädja eller trösta. Det här bör hälso- och sjukvårdspersonal vara medvetna om när de ger kostråd eller på annat sätt försöker balansera föräldrarnas inställning till matfrågor, säger Gerd Almqvist-Tangen, doktorand vid Sahlgrenska akademin och barnhälsovårdsutvecklare inom Region Halland.

De har också studerat amningsvanor. 58 procent av mammorna ammade sina barn när de var sex månader – men bara 1,6 procent helammade, var fjärde mamma hade också haft problem med amningen under barnets första levnadsår någon gång.

Man vet sedan tidigare att mammor som har svårt att amma ofta slutar  amma i förtid. Det är något som ökar risken för övervikt. Därför är det viktigt, enligt studien, att amningsproblem uppmärksammas tidigt. Barn som fick välling som tillägg när de var sex månader hade ett högre BMI vid 12 respektive 18 månaders ålder än genomsnittet. Hos barn som fick gröt eller puré som tillägg fanns inte motsvarande risk.

–Vår rekommendation är att undvika välling som tillägg och istället välja gröt. Om föräldrarna vill ge barnet välling, så bör de undvika att använda en nappflaska efter ett års ålder och istället erbjuda vällingen i en mugg, säger Gerd Almqvist-Tangen.

Socioekonomiska faktorer avgör hur mycket och hur länge barn ammas, enligt avhandlingen.

– Min avhandling påvisar att vi för att förhindra övervikt och fetma behöver göra insatser redan under första levnadsåret. Ska barnet få en normal tillväxt behöver goda matvanor etableras redan under fosterlivet och det första levnadsåret. I detta arbete måste svensk barnhälsovård också ta större hänsyn till socioekonomiska faktorer och till föräldrarnas uppfattning om barnets hälsa, säger Gerd Almqvist-Tangen.

Avhandlingen heter Health, nutrition and growth in infancy – a child health care perspective försvarades vid en disputation den 28 mars.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *